Hotline: 1900 1832  |    Email: info@kipvietnam.vn
Khi chất lượng là sức mạnh

Cơ cấu tổ chức

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024
Ông Nguyễn Hoa Cương
Chủ tịch
Ông Nguyễn Hoa Cương
Chủ tịch
Ông Phùng Đệ
Ủy viên
Ông hoàng anh dũng
Ủy viên
Ông Lê Trung Lâm
Ủy viên
Ban lãnh đạo
Ông Nguyễn Hoa Cương
TỔNG GIÁM ĐỐC
Ông tạ hồng dương giám đốc kỹ thuật
Ông nguyễn đăng dũng
giám đốc sản xuất
Bà Phan thị thúy
kế toán trưởng