Hotline: 1900 1832  |    Email: info@kipvietnam.vn
Khi chất lượng là sức mạnh

Danh hiệu giải thưởng

Các giải thưởng đã đạt được
Huân chương Lao động Hạng Nhất
Huân chương Độc lập Hạng Ba
Huân chương Lao động Hạng Nhất
Huân chương Lao động Hạng Nhì
Huân chương Lao động Hạng ba
Thương hiệu quốc gia
Cúp vàng ISO
Cúp vàng Thương hiệu Việt
Giải thưởng chất lượng quốc gia
Giải thưởng chất lượng Việt Nam
Cúp vàng vì sự nghiệp BVMT
Cúp vàng chất lượng
Top 10 thương hiệu uy tín
Giải thưởng vifotec