Pha – Vỏ: 2500 V/phút (không bị đánh thủng hay phá hủy cách điện)

Showing all 5 results