Hotline: 1900 1832
Khi chất lượng là sức mạnh
Slider
 • Nơi nhập dữ liệu Áp tô mát RCBO
 • mcb-g125-front Áp tô mát G125
 • mcb-g63-front Áp tô mát G63
 • mcb-a63-front Áp tô mát A63
 • -->

  Cơ cấu tổ chức

  •  
  •  
  •  

   

  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2014 – 2019

  ÔNG NGUYỄN HOA CƯƠNG <br> CHỦ TỊCH

  ÔNG NGUYỄN HOA CƯƠNG
  CHỦ TỊCH

  ÔNG PHÙNG ĐỆ <br>ỦY VIÊN

  ÔNG PHÙNG ĐỆ
  ỦY VIÊN

  ÔNG HOÀNG ĐÌNH PHẨM <br> ỦY VIÊN

  ÔNG HOÀNG ĐÌNH PHẨM
  ỦY VIÊN

  ÔNG HOÀNG ANH DŨNG <br> ỦY VIÊN

  ÔNG HOÀNG ANH DŨNG
  ỦY VIÊN

  ÔNG NGUYỄN ĐÌNH HÙNG <br> ỦY VIÊN

  ÔNG NGUYỄN ĐÌNH HÙNG
  ỦY VIÊN

  BAN LÃNH ĐẠO

  ÔNG PHÙNG ĐỆ <br>TỔNG GIÁM ĐỐC

  ÔNG PHÙNG ĐỆ
  TỔNG GIÁM ĐỐC

  ÔNG TẠ HỒNG DƯƠNG <br>PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

  ÔNG TẠ HỒNG DƯƠNG
  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

  BÀ PHAN THỊ THÚY <br>KẾ TOÁN TRƯỞNG

  BÀ PHAN THỊ THÚY
  KẾ TOÁN TRƯỞNG

  so-do-to-chuc