Hotline: 1900 1832
Khi chất lượng là sức mạnh
banner-kip-o-cam

Cơ cấu tổ chức

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 – 2024

ÔNG NGUYỄN HOA CƯƠNG <br> CHỦ TỊCH

ÔNG NGUYỄN HOA CƯƠNG
CHỦ TỊCH

ÔNG PHÙNG ĐỆ <br>ỦY VIÊN

ÔNG PHÙNG ĐỆ
ỦY VIÊN

ÔNG NGUYỄN ĐÌNH HÙNG <br> ỦY VIÊN

ÔNG NGUYỄN ĐÌNH HÙNG
ỦY VIÊN

ÔNG HOÀNG ANH DŨNG <br> ỦY VIÊN

ÔNG HOÀNG ANH DŨNG
ỦY VIÊN

ÔNG LÊ TRUNG LÂM <br> ỦY VIÊN

ÔNG LÊ TRUNG LÂM
ỦY VIÊN

BAN LÃNH ĐẠO

ÔNG NGUYỄN ĐÌNH HÙNG <br>TỔNG GIÁM ĐỐC

ÔNG NGUYỄN ĐÌNH HÙNG
TỔNG GIÁM ĐỐC

ÔNG TẠ HỒNG DƯƠNG <br>GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT

ÔNG TẠ HỒNG DƯƠNG
GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT

ÔNG NGUYỄN ĐĂNG DŨNG <br>GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

ÔNG NGUYỄN ĐĂNG DŨNG
GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

BÀ PHAN THỊ THÚY <br>KẾ TOÁN TRƯỞNG

BÀ PHAN THỊ THÚY
KẾ TOÁN TRƯỞNG

so-do-to-chuc