Hotline: 1900 1832
Khi chất lượng là sức mạnh
banner-kip-o-cam

Lịch sử phát triển

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
1967

Giữa thập kỷ 60 của thế kỷ XX, do nhu cầu công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế quốc dân, cũng như mong muốn phát triển ngành Khí cụ điện Việt Nam, lãnh đạo Bộ Công nghiệp Nặng lúc đó đã Quyết định xây dựng một nhà máy khí cụ điện riêng biệt từ Phân xưởng Đồ điện của Nhà máy Chế tạo Điện cơ Hà Nội.
Ngày 11/01/1967, Bộ Công nghiệp Nặng đã ban hành Quyết định số 40/BCNNg về việc thành lập Nhà máy Sản xuất Đồ điện, trên cơ sở tách Phân xưởng Đồ điện của Nhà máy Chế tạo Điện cơ Hà Nội. Sự ra đời của Nhà máy Sản xuất Đồ điện – một ngành sản xuất mới trong nền công nghiệp non trẻ của đất nước, đã tạo nền móng cho việc xây dựng và phát triển ngành Chế tạo Khí cụ điện Việt Nam sau này.