Series 2 - G218

GIẢI THÍCH KÝ MÃ HIỆU Ổ CẮM CÔNG TẮC
Chữ G – Generation chỉ thế hệ mới (thế hệ kế tiếp)
Số 2 – Chỉ dòng sản phẩm thế hệ thứ 2
Số 18 – Chỉ loại sản phẩm có viền và mặt tách rời nhau.

Hiển thị một kết quả duy nhất