Series 3 - G318

GIẢI THÍCH KÝ MÃ HIỆU Ổ CẮM CÔNG TẮC
Chữ G – Generation chỉ thế hệ mới (thế hệ kế tiếp)
Số 3: chỉ dòng sản phẩm thế hệ thứ 3
Số 18 chỉ loại sản phẩm có viền mặt tách rời nhau

Showing 1–8 of 25 results