Series 4 - G418

GIẢI THÍCH KÝ MÃ HIỆU Ổ CẮM CÔNG TẮC
Chữ G – General chỉ thế hệ mới (thế hệ kế tiếp)
Số 4: chỉ dòng sản phẩm thế hệ thứ 4
Số 18 chỉ loại sản phẩm có viền mặt tách rời nhau

Showing 1–8 of 43 results