Phích cắm điện chịu tải cao

Phích cắm điện chịu tải cao

Phích cắm điện chịu tải cao là khí cụ có các chân cắm được thiết kế để khớp với cực tiếp xúc của Ổ cắm; Phích cắm được dùng để chia sẻ và kết nối các thiết bị tiêu thụ điện năng với nguồn điện thông qua cơ cấu kẹp dây và dây dẫn điện. […]

Phân loại và cấu tạo chung của cầu dao hộp

Phân loại và cấu tạo chung của cầu dao hộp

Phân loại Cầu dao hộp 1 chiều:     Cấu tạo chung:   – Nguồn vào được cấp tới Cụm cực vào, – Đóng ngắt mạch điện thông qua Cụm lưỡi dao và Cụm Tay đẩy, – Nguồn ra thiết bị tiêu thụ điện năng được cấp ra từ Cụm cực ra – Thiết bị […]

Phân loại và cấu tạo chung của cầu dao đế sứ

Phân loại và cấu tạo chung của cầu dao đế sứ

Phân loại Cầu dao đế sứ 1 chiều Cấu tạo chung: – Nguồn vào được cấp tới Cụm cực vào, – Đóng ngắt mạch điện thông qua Cụm lưỡi dao và Tay đẩy sư cách điện, – Nguồn ra thiết bị tiêu thụ điện năng được cấp ra từ Cụm cực ra – Thiết bị […]

Cầu dao điện là gì?

Cầu dao điện là gì?

Là khí cụ dùng để đóng, ngắt (không tải hoặc tải nhỏ theo ý muốn); hoặc chuyển đổi nguồn điện. Có 2 loại Cầu dao điện đó là loại Cầu dao điện 1 chiều và loại Cầu dao điện đảo chiều + Chức năng của Cầu dao điện 1 chiều là đóng ngắt nguồn điện […]

Cầu dao điện là gì và thế nào là cầu dao đảo chiều?

Loại 1 pha 2 cực

Thiết bị đóng, cắt mạch điện trong công nghiệp: Dùng để đóng, ngắt không tải hoặc tải nhỏ theo ý muốn, Bảo vệ mạch điện, thiết bị điện khi mạch điện sảy ra sự cố: Quá tải, ngắn mạch (không có tính năng bảo vệ ngắn mạch tức thời). Đổi nối nguồn điện (đối với […]