Cầu dao

Cầu dao là một loại công tắc được sử dụng để ngắt hoặc mở một mạch điện. Nó thường được sử dụng để kiểm soát việc cấp hoặc ngừng cấp điện cho các thiết bị, máy móc hoặc hệ thống. Cầu dao thường được sử dụng trong các hệ thống điện lực để bảo vệ các thiết bị trước những cú sốc điện và đảm bảo an toàn cho người sử dụng.