Khi chất lượng là sức mạnh

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Tìm kiếm theo danh mục
Bản cáo bạch
Bạn có biết
Báo cáo quản trị
Báo cáo tài chính
Báo cáo thường niên
Chưa được phân loại
Đại hội cổ đông
Điều lệ Công ty
Giới thiệu
Quan hệ cổ đông
Quản trị công ty
Quy chế quản trị nội bộ
Thông tin cổ đông
Thông tin kỹ thuật
Thông tin tài chính
Tin tức
Tin tức và sự kiện
Tuyển dụng
Trang chủ | Cơ cấu tổ chức
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024
Ông Nguyễn Hoa Cương
Chủ tịch
Ông Phùng Đệ
Ủy viên
Ông hoàng anh dũng
Ủy viên
Ông Lê Trung Lâm
Ủy viên
Ban lãnh đạo
Ông Nguyễn Hoa Cương
TỔNG GIÁM ĐỐC
Ông âu an giang
Phó tổng giám đốc
Ông nguyễn đăng dũng
giám đốc sản xuất
Ông tạ hồng dương
giám đốc kỹ thuật
Ông Trần Tiến Cường
giám đốc kinh doanh
Bà Phan thị thúy
kế toán trưởng