Previous
Next
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024
Ông Nguyễn Hoa Cương
Chủ tịch
Ông Phùng Đệ
Ủy viên
Ông hoàng anh dũng
Ủy viên
Ông Lê Trung Lâm
Ủy viên
Ban lãnh đạo
Ông Nguyễn Hoa Cương
TỔNG GIÁM ĐỐC
Ông âu an giang
Phó tổng giám đốc
Ông nguyễn đăng dũng
giám đốc sản xuất
Ông tạ hồng dương
giám đốc kỹ thuật
Ông Trần Tiến Cường
giám đốc kinh doanh
Bà Phan thị thúy
kế toán trưởng