Logo
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024
ld cuong
Ông Nguyễn Hoa Cương
Chủ tịch
mr De
Ông Phùng Đệ
Ủy viên
mr dung
Ông hoàng anh dũng
Ủy viên
mr lam
Ông Lê Trung Lâm
Ủy viên
Ban lãnh đạo
no image
Bà Trương Thị Hương Lan
TỔNG GIÁM ĐỐC
mr au an giang
Ông âu an giang
Phó tổng giám đốc
mr dung
Ông nguyễn đăng dũng
giám đốc sản xuất
Duong
Ông tạ hồng dương
giám đốc kỹ thuật
z4209603623848 cd3393ca0325e2a8b03c74eb52fd0d16
Ông Trần Tiến Cường
giám đốc kinh doanh
Thuy
Bà Phan thị thúy
kế toán trưởng
so do to chuc