Series 1

Series 1:

GIẢI THÍCH KÝ MÃ HIỆU Ổ CẮM CÔNG TẮC
– Chữ G – Generation chỉ thế hệ mới (thế hệ kế tiếp)
– Số 18 – Chỉ loại sản phẩm có viền và mặt tách rời nhau

Hiển thị tất cả 4 kết quả