Series 2

Series 2:

GIẢI THÍCH KÝ MÃ HIỆU Ổ CẮM CÔNG TẮC
– Chữ G – Generation chỉ thế hệ mới (thế hệ kế tiếp)
– Số 2 – Chỉ dòng sản phẩm thế hệ thứ 2
– Số 18 – Chỉ loại sản phẩm có viền và mặt tách rời nhau.

Hiển thị tất cả 2 kết quả