Series 3

Series 3:

Series 3

GIẢI THÍCH KÝ MÃ HIỆU Ổ CẮM CÔNG TẮC
– Chữ G – Generation chỉ thế hệ mới (thế hệ kế tiếp)
– Số 3: chỉ dòng sản phẩm thế hệ thứ 3
– Số 18 chỉ loại sản phẩm có viền mặt tách rời nhau

Hiển thị 1–12 của 25 kết quả