Series 4

Series 4:

GIẢI THÍCH KÝ MÃ HIỆU Ổ CẮM CÔNG TẮC
– Chữ G – General chỉ thế hệ mới (thế hệ kế tiếp)
– Số 4: chỉ dòng sản phẩm thế hệ thứ 4
– Số 18 chỉ loại sản phẩm có viền mặt tách rời nhau

Hiển thị 1–12 của 43 kết quả