Công văn của Phòng ĐKKD – Sở KHĐT TP HN về việc chấp thuận gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 cho K.I.P VN

01.
Công văn của Phòng ĐKKD - Sở KHĐT TP HN về việc chấp thuận gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 cho K.I.P VN