Khi chất lượng là sức mạnh

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
About Us
Finance
Financial Statements
Shareholder Relations
Trang chủ | Organizational structure

Organizational structure

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024
Ông Nguyễn Hoa Cương
Chủ tịch
Ông Nguyễn Hoa Cương
Chủ tịch
Ông Phùng Đệ
Ủy viên
Ông hoàng anh dũng
Ủy viên
Ông Lê Trung Lâm
Ủy viên
Ban lãnh đạo
Ông Nguyễn Hoa Cương
TỔNG GIÁM ĐỐC
Ông tạ hồng dương giám đốc kỹ thuật
Ông nguyễn đăng dũng
giám đốc sản xuất
Bà Phan thị thúy
kế toán trưởng