Hội nghị đại biểu người lao động năm 2018

Hội nghị đại biểu người lao động năm 2018 đã được Ban điều hành phối hợp với BCH Công đoàn Công ty tổ chức vào sáng ngày 13 tháng 6 năm 2018, tại Hội trường Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung, với sự tham gia của 72 đại biểu được triệu tập.

Dự Hội nghị có ông Lê Trung Lâm – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty CP Thiết bị điện Việt Nam, ông Hứa Đức Tuấn – Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây, ông Nguyễn Hoa Cương – Chủ tịch HĐQT Công ty và Ban điều hành, BCH Công đoàn Công ty.

Hội nghị đại biểu người lao động năm 2018

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị đã được nghe ông Phùng Đệ – Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh, đánh giá tình hình thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động trong năm 2017; đồng thời đưa ra các giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

Hội nghị đại biểu người lao động năm 2018

Ông Phùng Đệ – Tổng giám đốc tiếp thu, trả lời các kiến nghị của người lao động

Tại Hội nghị, ông Lê Trung Lâm – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã phát biểu: Ghi nhận sự chuyển mình khá nhanh của K.I.P Việt Nam khi đã bắt đầu chuyển đổi hình thức sở hữu chỉ sau một thời gian ngắn. Công đoàn Công ty đã nhận sự trợ giúp tích cực từ Chủ tịch HĐQT, đặc biệt sự quan tâm – trách nhiệm của Tổng giám đốc: sẵn sàng đối thoại từ người lao động. Đây là điều tổ chức Công đoàn cần lưu tâm, coi đây là thách thức để Công đoàn cần nỗ lực hơn trong cách thức hoạt động, đảm bảo phát huy tốt chức năng nhiệm vụ đã được giao phó.

Với những nỗ lực nhất định của tập thể cán bộ, đoàn viên công đoàn, trong năm 2017, 1 tập thể và 3 cá nhân được tặng Giấy khen của Công đoàn Tổng công ty CP Thiết bị điện VN, 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.