Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019

Sáng ngày 27/7/2019, K.I.P Việt Nam đã long trọng tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019.

Tới dự Hội nghị có ông Hứa Đức Tuấn – Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây, BCH Công đoàn, Ban quản lý điều hành Công ty và đặc biệt có sự hiện diện của 5 cá nhân và 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm 2018 được cấp trên khen thưởng.

Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019

 Ảnh: Các đại biểu tham dự Hội nghị

Sau khi nghe Báo cáo của Ban điều hành và Báo cáo của BCH CĐ về tình hình thực hiện TƯLĐTT, HĐLĐ, Nội quy LĐ – AT-VSLĐ; tình hình thực hiện quy chế dân chủ, đối thoại tại doanh nghiệp, ông Nguyễn Đình Hùng – Tổng giám đốc trực tiếp nghe và trả lời các ý kiến của người lao động dự Hội nghị. 100% ý kiến của người lao động được TGĐ trả lời và cam kết thực hiện trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện tối đa về điều kiện làm việc cho người lao động.

Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019

 Ảnh: Ông Trần Nam Trung – Đoàn viên Công đoàn Xưởng 2 nêu câu hỏi trực tiếp tới Tổng giám đốc

Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019

Ảnh: Bà Nguyễn Thị Tố Nga – Chủ tịch Công đoàn Xưởng 3 trực tiếp ý kiến với Tổng giám đốc tại Hội nghị

Trong phần phát biểu của Tổng giám đốc Nguyễn Đình Hùng, ông nhấn mạnh đến cách thức kiểm soát, quản trị chặt chẽ mọi quy trình để có thể giảm giá thành sản phẩm và nâng cao sức cạnh tranh được trên thị trường cho thời gian tới. Trong đó, đặc biệt ông lưu tâm đến giải pháp để phát triển thị trường, nhằm đảm bảo tối ưu lợi nhuận cho K.I.P. Ông kêu gọi người lao động nâng cao ý thức, tập trung sản xuất, đồng thời mong được sự ủng hộ, hỗ trợ tích cực từ phía người lao động để góp phần giúp Công ty phát triển, giữ được việc làm của chính bản thân người lao động.

Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019

 Ảnh: Ông Nguyễn Đình Hùng – Tổng giám đốc tiếp thu, trực tiếp trả lời các ý kiến của người lao động

Tại Hội nghị, ông Hứa Đức Tuấn – Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã phát biểu: Ghi nhận kết quả SXKD của K.I.P trong một năm còn nhiều khó khăn, nhưng đã nỗ lực hết mình vì người lao động, đảm bảo mức thu nhập BQ của người LĐ trong năm 2018 tăng cao so với năm 2017. Liên đoàn LĐ thị xã cũng ghi nhận tinh thần trách nhiệm của BTV, BCH Công đoàn Công ty đã luôn bám sát vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như triển khai hiệu quả các hoạt động Công đoàn của Liên đoàn thị xã Sơn Tây trong thời gian vừa qua. Ông Hứa Đức Tuấn mong muốn BCH Công đoàn luôn bám sát nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, động viên người lao động tích cực sản xuất và cần có pháp phù hợp chăm lo cho đời sống của NLĐ, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, sáng tạo, xây dựng môi trường lao động an toàn, môi trường văn hóa, tạo động lực để K.I.P phát triển mạnh hơn trong thời gian tới.

Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019

Ảnh: Ông Hứa Đức Tuấn – Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây phát biểu

Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019

Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019

 Ảnh: Các cá nhân, tập thể nhận Giấy khen từ LĐLĐ thị xã Sơn Tây