K.I.P Việt Nam vinh dự được tuyên dương người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2017

Sáng ngày 29/9/2018, tại Hội nghị tuyên dương người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2017, do Chi cục thuế Hà Nội tổ chức, Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam là một trong tổng số 413 đã vinh dự được Chi cục thuế tặng Giấy khen, do có ý thức tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế, đóng góp vào ngân sách chung của thành phố Hà Nội.

K.I.P Việt Nam vinh dự được tuyên dương người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2017

K.I.P Việt Nam vinh dự được tuyên dương người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2017

Với phương châm hành động: Luôn tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật nói chung và quy định pháp luật thuế nói riêng, K.I.P Việt Nam mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ tích cực từ cơ quan quản lý Nhà nước, các đối tác, bạn hàng, đưa Công ty ngày càng phát triển hơn, đóng góp ngày càng cao cho ngân sách của thành phố cũng như của Nhà nước; đảm bảo nền tài chính lành mạnh, minh bạch, tạo niềm tin tốt hơn hơn cho các đối tác, cổ đông và người lao động.