Loại 1 pha 2 cực

Hình ảnh sản phẩmSeries SPKiểu cựcThông số dòng: AĐóng gói (chiếc/thùng)
CD-01CD 01Cực kẹp1510
CD 02Cực đúc1510
CD 03Cực kẹp2010
CD 04Cực đúc2010
CD 05Cực kẹp3010
CD 06Cực đúc3010
CD 07Cực kẹp6010
CD 08Cực đúc6010
CD 10Cực đúc10001

Sản phẩm cùng danh mục