Quy định bảo hành

CÔNG TY CỔ PHẦN K.I.P VIỆT NAM

 

QUY ĐỊNH

Về điều kiện bảo hành sản phẩm sản xuất trong Công ty

Căn cứ theo Điều lệ sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng công ty cổ phần K.I.P Việt Nam thông qua ngày 09/05/2019.

Căn cứ theo thực tế về chất lượng sản phẩm do Công ty sản xuất

QUY ĐỊNH

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy định này áp dụng cho tất các chủng loại sản phẩm, dịch vụ chính hãng được sản xuất, cung cấp bởi Công ty cổ phần K.I.P Việt nam

Điều 2: Quy định  bảo hành cụ thể cho từng loại sản phẩm

 

BẢO HÀNH SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN

  1. Điều kiện bảo hành
  1. Từ chối bảo hành trong các trường hợp sau:

BẢO HÀNH SẢN PHẨM

Cầu dao dùng trong công nghiệp (Cầu dao, Cầu dao hộp)

1 – Điều kiện bảo hành

 

2 – Từ chối bảo hành trong các trường hợp sau:

BẢO HÀNH SẢN PHẨM

Cầu dao đế sứ (Cầu dao, dùng trong dân dụng)

1 – Điều kiện bảo hành

2 – Từ chối bảo hành trong các trường hợp sau:

BẢO HÀNH SẢN PHẨM

ÁP TÔ MÁT MCB; MCCB (sử dụng trong dân dụng)

1 – Điều kiện bảo hành

2 – Từ chối bảo hành trong các trường hợp sau:

BẢO HÀNH SẢN PHẨM

ÁP TÔ MÁT MCCB (sử dụng trong công nghiệp)

1 – Điều kiện bảo hành

2 – Từ chối bảo hành trong các trường hợp sau:

BẢO HÀNH SẢN PHẨM

Ổ cắm, công tắc, bảng điện

1 – Điều kiện bảo hành

2 – Từ chối bảo hành trong các trường hợp sau:

BẢO HÀNH SẢN PHẨM

Đui đèn, Phích cắm, Cầu chì, Đầu nối, Bộ nối dây nguồn liền phích các loại

1 – Điều kiện bảo hành

2 – Từ chối bảo hành trong các trường hợp sau:

Điều 3: Hiệu lực thi hành