Slide-07
Slide-06
Slide-05
Slide-04
Slide-03
Slide-02
Slide-01
previous arrow
next arrow
Slide-07
Slide-06
Slide-05
Slide-04
Slide-03
Slide-02
Slide-01
previous arrow
next arrow
Shadow

Cáp điện lực hạ thế 1 lõi CVV
(Cu/PVC/PVC) – 0,6/1kV

Thuộc danh mục:

Cáp điện lực hạ thế 1 lõi CVV - 0,6/1kV ≤ 16mm2

STTTên sản phẩmSeries
1Cáp điện lực hạ thế CVV 1 x 1.5 - 0,6/1kVCVV 1 x 1.5
2Cáp điện lực hạ thế CVV 1 x 2.5 - 0,6/1kVCVV 1 x 2.5
3Cáp điện lực hạ thế CVV 1 x 4.0- 0,6/1kVCVV 1 x 4.0
4Cáp điện lực hạ thế CVV 1 x 6.0- 0,6/1kVCVV 1 x 6.0
5Cáp điện lực hạ thế CVV 1 x 10- 0,6/1kVCVV 1 x 10
6Cáp điện lực hạ thế CVV 1 x 16- 0,6/1kVCVV 1 x 16

Cáp điện lực hạ thế 1 lõi CVV - 0,6/1kV > 16mm2

STTTên sản phẩmSeries
1Cáp điện lực hạ thế CVV 1 x 25 - 0,6/1kVCVV 1 x 25
2Cáp điện lực hạ thế CVV 1 x 35 - 0,6/1kVCVV 1 x 35
3Cáp điện lực hạ thế CVV 1 x 50 - 0,6/1kVCVV 1 x 50
4Cáp điện lực hạ thế CVV 1 x 70 - 0,6/1kVCVV 1 x 70
5Cáp điện lực hạ thế CVV 1 x 95 - 0,6/1kVCVV 1 x 95
6Cáp điện lực hạ thế CVV 1 x 120 - 0,6/1kVCVV 1 x 120
7Cáp điện lực hạ thế CVV 1 x 150 - 0,6/1kVCVV 1 x 150
8Cáp điện lực hạ thế CVV 1 x 185 - 0,6/1kVCVV 1 x 185
9Cáp điện lực hạ thế CVV 1 x 240 - 0,6/1kVCVV 1 x 240
10Cáp điện lực hạ thế CVV 1 x 300 - 0,6/1kVCVV 1 x 300

Sản phẩm cùng danh mục