Slide-07
Slide-06
Slide-05
Slide-04
Slide-03
Slide-02
Slide-01
previous arrow
next arrow
Slide-07
Slide-06
Slide-05
Slide-04
Slide-03
Slide-02
Slide-01
previous arrow
next arrow
Shadow

Cáp điện lực hạ thế 3 pha + 1 trung tính CVV
(Cu/PVC/PVC) – 0,6/1kV

Thuộc danh mục:

Cáp điện lực hạ thế 3 pha + 1 trung tính CVV - 0,6/1kV ≤ 16mm2

STTTên sản phẩmSeries
1Cáp điện lực hạ thế CVV 3 x 2.5 + 1 x 1.5 - 0,6/1kVCVV 3 x 2.5 + 1 x 1.5
2Cáp điện lực hạ thế CVV 3 x 4 + 1 x 2.5 - 0,6/1kVCVV 3 x 4 + 1 x 2.5
3Cáp điện lực hạ thế CVV 3 x 6 + 1 x 4 - 0,6/1kVCVV 3 x 6 + 1 x 4
4Cáp điện lực hạ thế CVV 3 x 10 + 1 x 6 - 0,6/1kVCVV 3 x 10 + 1 x 6
5Cáp điện lực hạ thế CVV 3 x 16 + 1 x 10 - 0,6/1kVCVV 3 x 16 + 1 x 10

Cáp điện lực hạ thế 3 pha + 1 trung tính CVV - 0,6/1kV > 16mm2

STTTên sản phẩmSeries
1Cáp điện lực hạ thế CVV 3 x 25 + 1 x 16 - 0,6/1kVCVV 3 x 25 + 1 x 16
2Cáp điện lực hạ thế CVV 3 x 35 + 1 x 16 - 0,6/1kVCVV 3 x 35 + 1 x 16
3Cáp điện lực hạ thế CVV 3 x 35 + 1 x 25 - 0,6/1kVCVV 3 x 35 + 1 x 25
4Cáp điện lực hạ thế CVV 3 x 50 + 1 x 35 - 0,6/1kVCVV 3 x 50 + 1 x 35
5Cáp điện lực hạ thế CVV 3 x 70 + 1 x 35 - 0,6/1kVCVV 3 x 70 + 1 x 35
6Cáp điện lực hạ thế CVV 3 x 70 + 1 x 50 - 0,6/1kVCVV 3 x 70 + 1 x 50

Sản phẩm cùng danh mục