Slide-07
Slide-06
Slide-05
Slide-04
Slide-03
Slide-02
Slide-01
previous arrow
next arrow
Slide-07
Slide-06
Slide-05
Slide-04
Slide-03
Slide-02
Slide-01
previous arrow
next arrow
Shadow

Cáp điện lực hạ thế CV
(Cu/PVC) – 0,6/1kV

Thuộc danh mục:

Cáp điện lực hạ thế CV - 0,6/1kV ≤ 16mm2

STTTên sản phẩmSeries
1Cáp điện lực hạ thế CV 1.5 - 0,6/1kVCV 1.5 - 0,6/1kV
2Cáp điện lực hạ thế CV 2.5 - 0,6/1kVCV 2.5 - 0,6/1kV
3Cáp điện lực hạ thế CV 4.0 - 0,6/1kVCV 4.0 - 0,6/1kV
4Cáp điện lực hạ thế CV 6.0 - 0,6/1kVCV 6.0 - 0,6/1kV
5Cáp điện lực hạ thế CV 10 - 0,6/1kVCV 10 - 0,6/1kV
6Cáp điện lực hạ thế CV 16 - 0,6/1kVCV 16 - 0,6/1kV

Cáp điện lực hạ thế CV - 0,6/1kV > 16mm2

STTTên sản phẩmSeries
1Cáp điện lực hạ thế CV 25 - 0,6/1kVCV 25 - 0,6/1kV
2Cáp điện lực hạ thế CV 35 - 0,6/1kVCV 35 - 0,6/1kV
3Cáp điện lực hạ thế CV 50 - 0,6/1kVCV 50 - 0,6/1kV
4Cáp điện lực hạ thế CV 70 - 0,6/1kVCV 70 - 0,6/1kV
5Cáp điện lực hạ thế CV 95 - 0,6/1kVCV 95 - 0,6/1kV
6Cáp điện lực hạ thế CV 120 - 0,6/1kVCV 120 - 0,6/1kV
7Cáp điện lực hạ thế CV 150 - 0,6/1kVCV 150 - 0,6/1kV
8Cáp điện lực hạ thế CV 185 - 0,6/1kVCV 185 - 0,6/1kV
9Cáp điện lực hạ thế CV 240 - 0,6/1kVCV 240 - 0,6/1kV

Sản phẩm cùng danh mục