Electrical copper wires, network curved power cable, electrics concept.

Cầu dao hộp 3 pha 3 cực đảo chiều

Mã: CH 21 - CH 36 Danh mục:
QR Code

Cầu dao hộp 3 pha 3 cực đảo chiều

Dòng điện danh định

Điện áp danh định U (V)

Độ bền điện áp tần số công nghiệp

,

Khả năng cách điện

,

Áp dụng tiêu chuẩn

Công dụng

TênSeries SPThông số dòng: A
CDH3P2N 100A 660VCH 21100
CDH3P2N 150A 660VCH 22150
CDH3P2N 200A 660VCH 23200
CDH3P2N 250A 660VCH 24250
CDH3P2N 300A 660VCH 25300
CDH3P2N 400A 660VCH 26400
CDH3P2N 500A 660VCH 27500
CDH3P2N 630A 660VCH 28630
CDH3P2N 800A 660VCH 29800
CDH3P2N 1000A 660VCH 301000
CDH3P2N 1200A 660VCH 311200
CDH3P2N 1600A 660VCH 321600
CDH3P2N 2000A 660VCH 332000
CDH3P2N 2500A 660VCH 342500
CDH3P2N 3000A 660VCH 353000
CDH3P2N 4000A 660VCH 364000