Electrical copper wires, network curved power cable, electrics concept.

Công tắc 1 chiều 16 A (cỡ lớn) lắp dọc

Danh mục:
QR Code
Áp dụng tiêu chuẩn

TCVN 6480-1 (IEC 60669-1)