Electrical copper wires, network curved power cable, electrics concept.

Công tắc 1 phím 2 chiều 10 A + đèn báo

Danh mục:
QR Code
Áp dụng tiêu chuẩn

TCVN 6480-1 (IEC 60669-1)

Màu sắc

Ghi đậm, Trắng, Vàng