Đầu nối 3 ngả đa năng kiểu 3 10A 250V

Đầu nối 3 ngả đa năng kiểu 3 10A 250V

Mã: DN 06 Danh mục:

Đầu nối 3 ngả đa năng kiểu 3 10A 250V