Electrical copper wires, network curved power cable, electrics concept.

Đầu nối 3 ngả đa năng kiểu 3 10A 250V

Mã: DN 06 Danh mục:
QR Code

Đầu nối 3 ngả đa năng kiểu 3 10A 250V