Slide-07
Slide-06
Slide-05
Slide-04
Slide-03
Slide-02
Slide-01
previous arrow
next arrow
Slide-07
Slide-06
Slide-05
Slide-04
Slide-03
Slide-02
Slide-01
previous arrow
next arrow
Shadow

Dây đôi mềm dẹt VCmd
(Cu/PVC)

Thuộc danh mục:

Dây đôi mềm dẹt VCmd - 0,6/1kV ≤ 16mm2

STTTên sản phẩmSeries
1Dây đôi mềm dẹt VCMD 2 x 0.50 - 0,6/1kVVCmd 2 x 0.5
2Dây đôi mềm dẹt VCMD 2 x 0.75 - 0,6/1kVVCmd 2 x 0.75
3Dây đôi mềm dẹt VCMD 2 x 1 - 0,6/1kVVCmd 2 x 1.0
4Dây đôi mềm dẹt VCMD 2 x 1.5 - 0,6/1kVVCmd 2 x 1.5
5Dây đôi mềm dẹt VCMD 2 x 2.5 - 0,6/1kVVCmd 2 x 2.5

Sản phẩm cùng danh mục