Electrical copper wires, network curved power cable, electrics concept.

Dây đôi mềm Ovan Vcmo
(Cu/PVC/PVC)

Danh mục:
QR Code

Dây đôi mềm Ovan VCmo ≤ 16mm2

STTTên sản phẩmSeries
1Dây đôi mềm ô van VCmo 2 x 0.5 - 300/500 VVCmo 2 x 0.5
2Dây đôi mềm ô van VCmo 2 x 0.75 - 300/500 VVCmo 2 x 0.75
3Dây đôi mềm ô van VCmo 2 x 1.0 - 300/500 VVCmo 2 x 1.0
4Dây đôi mềm ô van VCmo 2 x 1.5 - 300/500 VVCmo 2 x 1.5
5Dây đôi mềm ô van VCmo 2 x 2.5 - 300/500 VVCmo 2 x 2.5
6Dây đôi mềm ô van VCmo 2 x 4.0 - 300/500 VVCmo 2 x 4.0
7Dây đôi mềm ô van VCmo 2 x 6.0 - 300/500 VVCmo 2 x 6.0