Electrical copper wires, network curved power cable, electrics concept.

Dây đơn cứng VC
(Cu/PVC)

Danh mục:
QR Code

(*) Giá trị tham khảo: để phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
Ngoài ra có thể sản xuất các loại dây điện khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu của khách hàng.

Dây đơn cứng VC - 300/500V ≤ 16mm2

STTTên sản phẩmSeries
1Dây đơn cứng VC 0.5 - 300/500VVC 0.5
2Dây đơn cứng VC 0.75 - 300/500VVC 0.75
3Dây đơn cứng VC 1.0 - 300/500VVC 1.0

Dây đơn cứng VC - 450/750V ≤ 16mm2

STTTên Sản phẩmSeries
1Dây đơn cứng VC 1.5 - 450/750VVC 1.5
2Dây đơn cứng VC 2.5 - 450/750VVC 2.5
3Dây đơn cứng VC 4.0 - 450/750VVC 4.0
4Dây đơn cứng VC 6.0 - 450/750VVC 6.0