Electrical copper wires, network curved power cable, electrics concept.

Dây đơn mềm VCm
(Cu/PVC) – 0,6/1kV

Danh mục:
QR Code

Dây đơn mềm Vcm - 0,6/1kV

STTTên sản phẩmSeries
1Dây đơn mềm VCM 10 - 0,6/1kVVCm 10 / 0,6/1kV
2Dây đơn mềm VCM 16 - 0,6/1kVVCm 16 - 0,6/1kV
3Dây đơn mềm VCM 25 - 0,6/1kVVCm 25 - 0,6/1kV
4Dây đơn mềm VCM 35 - 0,6/1kVVCm 35 - 0,6/1kV
5Dây đơn mềm VCM 50 - 0,6/1kVVCm 50 - 0,6/1kV
6Dây đơn mềm VCM 70 - 0,6/1kVVCm 70 - 0,6/1kV
Dây đơn mềm VCM 95 - 0,6/1kVVCm 95 - 0,6/1kV