Electrical copper wires, network curved power cable, electrics concept.

Dây đơn mềm VCm
(Cu/PVC)

Danh mục:
QR Code

Dây đơn mềm Vcm - 300/500V ≤ 16mm2

STTTên sản phẩmSeries
1Dây đơn mềm VCM 0,5 - 300/500 VVCm 0.5
2Dây đơn mềm VCM 0.75 - 300/500 VVCm 0.75
3Dây đơn mềm VCM 1.0 - 300/500 VVCm 1.0

Dây đơn mềm Vcm - 450/750V ≤ 16mm2

STTTên sản phẩmSeries
1Dây đơn mềm VCM 1.5 - 450/750 VVCm 1.5
2Dây đơn mềm VCM 2.5 - 450/750 VVCm 2.5
3Dây đơn mềm VCM 4.0 - 450/750 VVCm 4.0
4Dây đơn mềm VCM 6.0 - 450/750 VVCm 6.0
5Dây đơn mềm VCM 10 - 450/750 VVCm 10
6Dây đơn mềm VCM 16 - 450/750 VVCm 16

Dây đơn mềm Vcm - 450/750V > 16mm2

STTTên sản phẩmSeries
1Dây đơn mềm VCM 25 - 450/750 VVCm 25
2Dây đơn mềm VCM 35 - 450/750 VVCm 35
3Dây đơn mềm VCM 50 - 450/750 VVCm 50
4Dây đơn mềm VCM 70- 450/750 VVCm 70
5Dây đơn mềm VCM 95 - 450/750 VVCm 95