Slide-07
Slide-06
Slide-05
Slide-04
Slide-03
Slide-02
Slide-01
previous arrow
next arrow
Slide-07
Slide-06
Slide-05
Slide-04
Slide-03
Slide-02
Slide-01
previous arrow
next arrow
Shadow

Dây mềm tròn VCmt
(Cu/PVC/PVC)

Thuộc danh mục:

Dây mềm tròn 2 lõi VCmt ≤ 16mm2

STTTên sản phẩmSeries
1Dây tròn đôi mềm VCmt 2 x 0.5 -300/500VVCmt 2 x 0.5
2Dây tròn đôi mềm VCmt 2 x 0.75 -300/500VVCmt 2 x 0.75
3Dây tròn đôi mềm VCmt 2 x 1.0 -300/500VVCmt 2 x 1.0
4Dây tròn đôi mềm VCmt 2 x 1.5 -300/500VVCmt 2 x 1.5
5Dây tròn đôi mềm VCmt 2 x 2.5 -300/500VVCmt 2 x 2.5
6Dây tròn đôi mềm VCmt 2 x 4.0 -300/500VVCmt 2 x 4.0
7Dây tròn đôi mềm VCmt 2 x 6.0 -300/500VVCmt 2 x 6.0

Dây mềm tròn 3 lõi VCmt - 300/500 V ≤ 16mm2

STTTên sản phẩmSeries
1Dây tròn ba ruột mềm VCmt 3 x 0.75 - 300/500 VVCmt 3 x 0.75
2Dây tròn ba ruột mềm VCmt 3 x 1.0 - 300/500 VVCmt 3 x 1.0
3Dây tròn ba ruột mềm VCmt 3 x 1.5 - 300/500 VVCmt 3 x 1.5
4Dây tròn ba ruột mềm VCmt 3 x 2.5 - 300/500 VVCmt 3 x 2.5
5Dây tròn ba ruột mềm VCmt 3 x 4.0 - 300/500 VVCmt 3 x 4.0
6Dây tròn ba ruột mềm VCmt 3 x 6.0 - 300/500 VVCmt 3 x 6.0

Dây mềm tròn 4 lõi VCmt - 300/500 V ≤ 16mm2

STTTên sản phẩmSeries
1Dây tròn bốn ruột mềm VCmt 4 x 0.75 - 300/500 VVCmt 4 x 0.75
2Dây tròn bốn ruột mềm VCmt 4 x 1.0 - 300/500 VVCmt 4 x 1.0
3Dây tròn bốn ruột mềm VCmt 4 x 1.5 - 300/500 VVCmt 4 x 1.5
4Dây tròn bốn ruột mềm VCmt 4 x 2.5 - 300/500 VVCmt 4 x 2.5
5Dây tròn bốn ruột mềm VCmt 4 x 4.0 - 300/500 VVCmt 4 x 4.0
6Dây tròn bốn ruột mềm VCmt 4 x 6.0 - 300/500 VVCmt 4 x 6.0

Sản phẩm cùng danh mục