Slide-07
Slide-06
Slide-05
Slide-04
Slide-03
Slide-02
Slide-01
previous arrow
next arrow
Slide-07
Slide-06
Slide-05
Slide-04
Slide-03
Slide-02
Slide-01
previous arrow
next arrow
Shadow

Ổ cắm công tắc kiểu G18R

Thuộc danh mục:

Ổ cắm công tắc kiểu G18R

Hình ảnhSeriesDiễn giải
Ổ cắm công tắc kiểu G18RG1 38/ G1 39Mặt 1 lỗ
Ổ cắm công tắc kiểu G18RG1 40/ G1 41Mặt 2 lỗ
Ổ cắm công tắc kiểu G18RG1 42/ G1 43Mặt 3 lỗ
Ổ cắm công tắc kiểu G18RG1 44/ G1 45Mặt 4 lỗ
Ổ cắm công tắc kiểu G18RG1 46/ G1 47Mặt 5 lỗ
Ổ cắm công tắc kiểu G18RG1 48/ G1 49Mặt 6 lỗ
Ổ cắm công tắc kiểu G18RG1 50/G1 51Ổ cắm đơn 2 chấu 16 A
Ổ cắm công tắc kiểu G18RG1 52/ G1 53Ổ cắm đơn 2 chấu 16 A với 1 lỗ
Ổ cắm công tắc kiểu G18RG1 54/ G1 55Ổ cắm đơn 2 chấu 16 A với 2 lỗ
Ổ cắm công tắc kiểu G18RG1 56/ G1 57Ổ cắm đôi 2 chấu 16 A
Ổ cắm công tắc kiểu G18RG1 58/ G1 59Ổ cắm đôi 2 chấu 16 A với 1 lỗ
Ổ cắm công tắc kiểu G18RG1 60/ G1 61Ổ cắm đôi 2 chấu 16 A với 2 lỗ
Ổ cắm công tắc kiểu G18RG1 62/ G1 63Ổ cắm ba 2 chấu 16 A
Ổ cắm công tắc kiểu G18RG1 64/ G1 65Ổ cắm đơn đa năng
Ổ cắm công tắc kiểu G18RG1 66/ G1 67Ổ cắm đôi đa năng
Ổ cắm công tắc kiểu G18RG1 68/ G1 69Viền đơn trắng
Ổ cắm công tắc kiểu G18RG1 72Mặt 1 MCB kiểu M
Ổ cắm công tắc kiểu G18RG1 73Mặt 2 MCB kiểu M
Ổ cắm công tắc kiểu G18RG1 73Mặt 1 MCCB kiểu A
G18RWDG1 73/ G1 74Viền đôi trắng

Sản phẩm cùng danh mục