Electrical copper wires, network curved power cable, electrics concept.

Ổ cắm công tắc kiểu G218

Danh mục:
QR Code

Ổ cắm công tắc kiểu G218

Ổ cắm: TCVN 6188-1 (IEC 60884 – 1)
Công tắc: TCVN 6480-1 (IEC 60669 – 1)
Kích thước: 70 mm x 120 mm

Hình ảnhSeriesDiễn giải
Mặt lắp 1 moduleG2 01/G2 02Mặt lắp 1 module
Mặt lắp 2 moduleG2 03/G2 04Mặt lắp 2 module
Mặt lắp 3 modulesG2 05/G2 06Mặt lắp 3 module
Mặt lắp module ổ cắm đơn 3 chấuG2 07/G2 08Mặt lắp module ổ cắm đơn 3 chấu
Mặt lắp 6 moduleG2 09/G2/10Mặt lắp 6 module
Ổ cắm đơn 2 chấu 16A 250V~G2 11Ổ cắm đơn 2 chấu 16A 250V~
Ổ cắm đơn 3 chấu 16A 25V~G2 12Ổ cắm đơn 3 chấu 16A 250V~
Ổ cắm đôi 3 chấu 16A 250V~G2 13Ổ cắm đôi 3 chấu 16A 250V~
Công tác 1 chiều 16A 250VG2 14Công tắc một chiều 16A 250V~
Công tắc 2 chiều 16A 250VG2 15Công tắc 2 chiều 16A 250V~
Đèn báo đỏG2 16Đèn báo đỏ
Đèn báo xanhG2 17Đèn báo xanh
Bộ điều chỉnh độ sáng đèn 200WG2 18Bộ điều chỉnh độ sáng đèn 200W
Bộ điều chỉnh tốc độ quạt 200WG2 19Bộ điều chỉnh tốc độ quạt 200W
Ổ cắm tiviG2 20Ổ cắm Tivi
Ổ cắm điện thoại 4 dâyG2 21Ổ cắm điện thoại 4 dây
Ổ cắm máy tính 8 dấyG2 22Ổ cắm máy tính 8 dây
Nút trốngG2 23Nút trống
Lỗ ra dây điện thoạiG2 24Lỗ ra dây điện thoại
Đế âm đôi mặt lắp 4 - 6 moduleG2 25Đế âm đôi mặt lắp 4 - 6 module
Ổ cắm USB 1.0A 5VG2 26Ổ cắm USB 1.0A 5V
Ổ cắm USB 2.1A 5VG2 27Ổ cắm USB 2.1A 5V
Nút nhấn chuôngG2 28Nút nhấn chuông