Electrical copper wires, network curved power cable, electrics concept.

Ổ cắm đơn 2 chấu + đơn đa năng 16 A

Danh mục:
QR Code
Áp dụng tiêu chuẩn

TCVN 6188-1 (IEC 60884-1)