Electrical copper wires, network curved power cable, electrics concept.

Ổ cắm đơn 2 chấu + đơn đa năng 16 A

Danh mục:
QR Code
Áp dụng tiêu chuẩn