Electrical copper wires, network curved power cable, electrics concept.

Phích âm siêu chịu tải

Mã: DN 11; DN 13 Danh mục:
QR Code

Phích âm siêu chịu tải

Pmax 4500W