Electrical copper wires, network curved power cable, electrics concept.

Phụ kiện lắp với G18 – G18R – G18A

Danh mục:
QR Code

Phụ kiện lắp với G18 – G18R – G18A

Hình ảnhSeriesDiễn giải
G1 110G1 110Công tắc 1 chiều 10A
Phụ kiện lắp với G18 - G18R - G18AG1 117Công tắc 2 chiều 10A
G1 124G1 124Nút nhấn chuông
G1 125G1 125Đèn báo xanh
G1 126G1 126Đèn báo đỏ
G1 127, G1 128, G1 129G1 127Bộ điều chỉnh tốc độ quạt 400VA
G1 127, G1 128, G1 129G1 128Bộ điều chỉnh độ sáng đèn 500 W
G1 127, G1 128, G1 129G1 129Bộ điều chỉnh độ sáng đèn 1000W
G1 130G1 130Ổ cắm điện thoại 4 dây
G1 132G1 132Ổ cắm máy tính 8 dây
G1 133G1 133Ổ cắm tivi
G1 134G1 134Nút đậy trơn
G1 135G1 135Đế âm đơn dùng cho các mặt chữ nhật
G1 136G1 136Đế âm đôi dùng cho các mặt chữ nhật
G1 137G1 137Đế âm chứa ATM loại MCB
G1 138G1 138Đế nổi G18
G1 139G1 139Đế nổi G18R
Phụ kiện lắp với G18 - G18R - G18AG1 156Nút che OC điện OKOM
G1 157G1 157Ổ cắm âm sàn đơn 2 chấu + 3 chấu màu gold
G1 160G1 160Ổ cắm âm sàn đôi 3 chấu màu gold
G1 161G1 161Ổ cắm âm sàn đơn 2 chấu + đa năng 10 A kiểu nắp mở (màu gold) + đế âm thép vuông
G1 162G1 162Ổ cắm âm sàn đôi 3 chấu 16A kiểu nắp mở (màu gold) + đế âm thép vuông
G1 158G1 158Đế âm thép vuông (dùng cho mặt âm sàn kiểu trượt)