Electrical copper wires, network curved power cable, electrics concept.

Tủ điện âm tường nhãn hiệu OKOM

Mã: G1 146 - G1 155 Danh mục:
QR Code

Tủ điện âm tường nhãn hiệu OKOM

TênSeries
Tủ điện mặt nhựa, đế nhựa chứa 2 - 4 moduleG1 146
Tủ điện mặt nhựa bóng, đế nhựa chứa 2 - 4 moduleG1 147
Tủ điện mặt nhựa, đế nhựa chứa 3 - 6 moduleG1 148
Tủ điện mặt nhựa bóng, đế nhựa chứa 3 - 6 moduleG1 149
Tủ điện mặt nhựa, đế nhựa chứa 4 - 8 moduleG1 150
Tủ điện mặt nhựa bóng, đế nhựa chứa 4 - 8 moduleG1 151
Tủ điện mặt nhựa, đế nhựa chứa 8 - 12 moduleG1 152
Tủ điện mặt nhựa bóng, đế nhựa chứa 8 - 12 moduleG1 153
Tủ điện mặt nhựa, đế nhựa chứa 14 - 18 moduleG1 154
Tủ điện mặt nhựa bóng, đế nhựa chứa 14 - 18 moduleG1 155