Quyết định và thông báo về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần K.I.P Việt Nam (Mã CK: KIP)

01.
Quyết định và thông báo về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần K.I.P Việt Nam (Mã CK: KIP)