Bạn có biết

Phân loại và cấu tạo chung của cầu dao hộp

Phân loại Cầu dao hộp 1 chiều:

 

Phân loại và cấu tạo chung của cầu dao hộp

 

Cấu tạo chung:

Phân loại và cấu tạo chung của cầu dao hộp

 

– Nguồn vào được cấp tới Cụm cực vào,
– Đóng ngắt mạch điện thông qua Cụm lưỡi dao và Cụm Tay đẩy,
– Nguồn ra thiết bị tiêu thụ điện năng được cấp ra từ Cụm cực ra
– Thiết bị tiêu thụ điện năng được bảo vệ thông qua phần tử Cụm bảo vệ quá tải.

 

Phân loại Cầu dao hộp đảo chiều:

 

Phân loại và cấu tạo chung của cầu dao hộp

 

Cấu tạo chung:

Phân loại và cấu tạo chung của cầu dao hộp

– Các nguồn vào được cấp tới Cụm cực vào 1 và 2,
– Đóng ngắt hoặc chuyển đổi nguồn điện thông qua Cụm lưỡi dao và Cụm Tay đẩy,
– Nguồn ra thiết bị tiêu thụ điện năng được cấp ra từ Cụm cực ra.
– (Không có phần tử bảo vệ quá tải)