Từ ngày 06/6 đến ngày 11/6/2017, Công ty CP Khí cụ điện 1 cùng với 150 doanh nghiệp trên cả nước đã tham gia vào Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao tại thành phố Đà Nẵng.