KIP tiến hành tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2017

Công ty CP Khí cụ điện 1 – KIP vinh dự là một trong 592 doanh nghiệp của cả nước được Hội doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao công bố, trao tặng Danh hiệu HVNCLC năm 2017.